Jaké dokumenty potřebuji pro změnu trvalého pobytu?

Pro změnu trvalého pobytu na příslušném obecním úřadě potřebujete stávající doklad totožnosti a souhlas s trvalým pobytem, který od nás obdržíte. Na úřadě si vyžádáte "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně, a který na místě vyplníte a předložíte zmíněné dokumenty. Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50,- Kč / osoba. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeni. Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do registru evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů.