Jsem cizinec, kdy mohu žádat o trvalý pobyt?

Ať už jste z EU nebo z třetího státu, o trvalý pobyt můžete žádat po 5 ti letech nepřetržitého pobytu na území České republiky. Nebo pokud jste rodinným příslušníkem občana EU s trvalým pobytem v České republice, tak můžete žádat po dvou letech nepřetržitého pobytu na území České republiky. Pro toto přechodné období, Vám můžeme nabídnout službu přechodného pobytu za stejných podmínek jako u trvalého pobytu.