Kdo je občan třetí země?

Občanem třetí země je občan státu, který není členem evropské unie a zároveň není občanem Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska.

Pro úplnost uvádíme členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (do brexitu), Slovensko, Slovinsko, Španělsko nebo Švédsko.