Kdo může žádat o parkovací kartu v Praze 6?

Dle metodiky pro vydávaní parkovacích oprávnění / karet v Zóně placeného stání pro fyzické osoby jsou tři hlavní podmínky pro vydání parkovací karty a to:

 1. fyzická osoba musí mít místo trvalého pobytu v Zóně placeného stání v dané vymezené oblasti (ZPS)
 2. musí existovat právní vztah k vozidlu, pro které je oprávnění/karta vystavována, vyplývající z ustanovení § 23odst. 1 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že:
  • žadatel je vlastníkem vozidla ve smyslu zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
  • žadatel užívá vozidlo na základě leasingové nebo úvěrové smlouvy,
  • žadatel má vozidlo nejméně na dobu platnosti vystaveného parkovacího oprávnění/karty zapůjčeno od právnické osoby nebo od fyzické osoby podnikající, která má oprávnění k půjčování věcí movitých (autopůjčovny),
  • žadatel je zaměstnancem společnosti a má vozidlo svěřeno do soukromého užívaní zaměstnavatelem na základě pracovní smlouvy nebo smlouvy o užívání služebního vozidla k soukromým účelům (příjmem zaměstnance ze závislé činnosti je bezplatné používání firemního vozidla pro soukromé účely)
  • žadatel je člen orgánu právnické osoby (např. jednatel společnosti, člen dozorčí rady, člen představenstva, společník apod.) a užívá vozidlo na základě rozhodnutí o bezplatném poskytnutí vozidla kpoužívání pro služební a soukromé účely a dohody o bezplatném poskytnutí vozidla k používání pro služební a soukromé účely, žadatel je cizincem spracovní smlouvou se zahraniční pobočkou nadnárodní společnosti, vyslaný do české pobočky nadnárodní společnosti na základě dohody mezi pobočkami a má vozidlo poskytnuté kpoužívání pro firemní a soukromé účely na základě dohody sčeskou pobočkou, nebo poskytnuté kpoužívání pro firemní a soukromé účely přímo zahraniční pobočkou,
 3. musí být zaplacena cena sjednaná za stání silničního motorového vozidla (viz příslušné ceníky a mapa cenových pásem)

Celou metodiku pro vydávaní parkovacích oprávnění / karet v Zóně placeného stání naleznete zde.