Kdy mohu vypovědět trvalý pobyt?

Smlouvu o trvalém pobytu, která se řídí občanským zákoníkem můžete vypovědět nejpozději 3 měsíce (pokud není ujednáno jinak) před obnovením dalšího období, taktéž můžete zažádat o nový souhlas s umístěním trvalého pobytu.