Lze za vaše služby platit měsíčně?

Nelze, veškeré platby jsou na daná období (půl roku, rok, 2 roky, 10 let) splatné předem při předání úředně ověřeného potvrzení o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V případě, že souhlas posíláme poštou, tak před odesláním souhlasu.